Irteera analogikoa duten tenperatura-bihurgailuak

Irteera analogikoa duten tenperatura-bihurgailuak

Seinale-bihurgailu analogikoak buru edo DIN errail muntatzeko.